انتخاب زبان
ما را دنبال کنید...

حوزه علمیه حضرت بقیة الله عج

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان چهارمردان- کوچه عشقعلی
وب سایت دفتر: www.mehb.ir
تلفکس: +98-25-37848717
ارتباط مکتوب با حوزه علمیه حضرت بقیة الله عج
پست الکترونیک: maktab@mehb.ir

شبکه های اجتماعی

واتس آپ: +98-9304669403
اینستگرام: @mebq_ir
تلگرام: @maalemqom
ایتا: mebq_ir
آپارات: mebq_ir

بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و إرشاد

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان دورشهر - کوچه 12 - پلاک 9
وب سایت: www.altabliq.com
تلفکس: +98-25-37732253
مدیریت: سید محمد علوی
پست الکترونیکی: modir@altabliq.com

صوتی تصویری الکاظمین

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان دورشهر - کوچه 12 - پلاک 9
وب سایت: www.alkazemain.com
تلفکس: +98-25-37732253
مدیریت: سید محمد علوی
پست الکترونیکی: modir@altabliq.com

وب سایت های زیر نظر بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد

بنیاد تبلیغ و ارشاد: www.altabliq.com
شبکه الکاظمین: www.alkazemain.com
دار المحققین و کتابخانه امام صادق ع: www.lib.altabliq.com
حوزه علمیه حضرت بقیة الله عج - قم: www.mehb.ir

سایت های زیر نظر موسسه أعلامنا

حاج سید عادل علوی: www.alawy.net
آیت الله سید احمد مددی: www.ostadmadadi.ir
آیت الله سید محمد رضا جلالی: www.jalaali.ir
آیت الله مرحوم سید علی علوی: www.alawy.ir