انتخاب زبان
ما را دنبال کنید...
آخرین اخبار خبرهای تصادفی خبرهای پربازدید

خبرهای تصادفی

خبرهای پربازدید

ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر خم

ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر خم

ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر خم
طلاب مدرسه شب عید غدیر خم مقابل درب مدرسه اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی و پذیرایی از عابرین نمودند.