انتخاب زبان
ما را دنبال کنید...
آخرین اخبار خبرهای تصادفی خبرهای پربازدید

خبرهای تصادفی

خبرهای پربازدید

کلام علماء ‍ نوافل نوری دارد

کلام علماء

‍ نوافل نوری دارد که انسان را به انجام واجبات بلکه به ترک محرمات می‌کشاند، لذا از آثار مثبت آن نباید غافل بود و نباید خود را از آن محروم ساخت.

⭕️ببینید یک روز که به نماز شب موفق می‌شوید با شبی که موفق نمی شوید چه قدر فرق دارد.⭕️

✅ملاحظه نمایید شبی که به نماز شب موفق می‌شوید چه قدر در انجام کارهای خیر موفق هستید و کار ها در آن روز برای شما روبه راه است

✅ به خلاف شبی که موفق به نماز شب نشده اید ، که به هر کاری دست می‌زنید و به هر چیز که رو می‌آورید می‌بینید که به بن بست می‌خورد.
#کلام_علما