انتخاب زبان
ما را دنبال کنید...
آخرین اخبار خبرهای تصادفی خبرهای پربازدید

خبرهای تصادفی

خبرهای پربازدید

عباگذاری طلاب سال اول

عباگذاری طلاب سال اول

طلاب سال اول مدرسه به دست استاد همتیان

و موسس محترم مدرسه حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا

ناصری عبا دار شدند.

 

در راستای اهمیت به پوشش طلاب و رعایت ذی طلبگی،

طلاب سال اول مدرسه بدست استاد اخلاق حوزه حضرت

استاد همتیان

و موسس محترم مدرسه حجه الاسلام و المسلمین

شیخ محمد رضا ناصری عبادار شدند.