انتخاب زبان
ما را دنبال کنید...
آخرین اخبار خبرهای تصادفی خبرهای پربازدید

خبرهای تصادفی

خبرهای پربازدید

سخنرانی آیت الله عبداللهی (عضو جامعه مدرسین و خبرگان رهبری) بهمن ۲, ۱۳۹۳

سخنرانی آیت الله عبداللهی (عضو جامعه مدرسین و خبرگان رهبری) بهمن ۲, ۱۳۹۳

بسمه تعالی

ایشان عوامل موفقیت انسان را اینگونه تعریف کردند : انسان اگر میخواهد کاری را شروع کند باید با آگاهی و بصیرت وارد آن کار شود.

در ادامه فرمودند : حوزه می خواهد کار انبیاء را انجام دهد و اگر ما تفسیر و ادبیات می خوانیم ، هدفمان دفاع از اسلام است.

_ روحانیت باید دانشگاه را اسلامی کند و همچنین آدم بی سواد نمی تواند حافظ دین باشد و دانشگاه را اسلامی کند.

ایشان با ذکر حدیثی چند توصیه کردند :

حدیث : علما دژ های اسلام هستند.

_ باید طلبه فکر کند و بداند جایگاه طلبه کجاست.

_ علم و عالم شدن در راستای تهذیب است.

_ طلبه خودش را ارزیابی کند (هرچند وقت خودش را ببیند که چه کارهایی انجام داده)

_ طلبه باید در کارهایش مشاوره کند.

_ نسبت به والدین احترام بگذارید زیرا که خداوند در چهار قسمت قرآن بعد از عبادت احترام به والدین را تأکید کرده است.

روایت در این باب : اگر انسان از روی خشم و غضب به پدر و مادرش نگاه کند هرچند پدر و مادر اشتباه کرده باشد خداوند نمازش را قبول نمیکند.