انتخاب زبان
ما را دنبال کنید...
آخرین اخبار خبرهای تصادفی خبرهای پربازدید

خبرهای تصادفی

خبرهای پربازدید

سخنرانی حجةالاسلام و المسلمین حاج آقای همتیان فروردین ۲۶, ۱۳۹۴

سخنرانی حجةالاسلام و المسلمین حاج آقای همتیان  فروردین ۲۶, ۱۳۹۴

بسمه تعالی

ایشان فرمودند که فرشتگان بالهای خود را زیر پایه اهل علم پهن می کنند.

و در پاسخ سوال ،  که از کجا بفهمیم نمازمان قبول شده است یا نه ؟ اینگونه فرمودند : که اگر گناهی آمد و انجام ندادی بدان نمازت قبول شده است و اگر این طور نبود و آن گناه را انجام دادی هرچند از نظر شرعی صحیح بوده اما قبول نشده است.

در ادامه فرمودند : شبانه روز به امام زمان فکر کنیم و اگر روزی گذشت و به او فکر نکردیم باید خودمان را دعوا کنیم.

ایشان اثرات محبت به اهل بیت را اینگونه بیان کردند :

۱_ یاد اهل بیت که خو.د بالاترین مرحله ی محبت است.

۲_ محبت اهل بیت انسان را بهشتی می کند . پیامبر (ص) : کسی که دخترم فاطمه را دوست بدارد در بهشت با من است.

۳_ هماهنگی و همدلی با اهل بیت : کسی که با کسی دوست باشد سعی می کند در طرز سخن گفتن ، لباس پوشیدن و…… عین آن باشد.

اگر کسی اهل بیت را دوست بدارد ناخداگاه شبیه آن ها می شود.