انتخاب زبان
ما را دنبال کنید...
آخرین اخبار خبرهای تصادفی خبرهای پربازدید

خبرهای تصادفی

خبرهای پربازدید

درس اخلاق حجت السلام و المسلمین ناصری در: اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

درس اخلاق حجت السلام و المسلمین ناصری در: اردیبهشت  ۲۳, ۱۳۹۴

بسمه تعالی

ایشان فرمودند که زبان را نگه دارید و ناشکری نکنید

و همچنین مال خود را از مال حلال حفظ کنید زیرا که فضله موش به آن کوچکی دیگه بزرگی از شیر را نجس میکند.

ایشان برای رسیدن به مدارج تحصیلی دو راه پیشنهاد کردند : ۱_ رضایت پدر و مادر   ۲_ حفظ کردن چشم ها

در ادامه فرمودند : مداد العلما افضل من دماء الشهدا

نیتتان فقط آموختن علم باشد.

و ایشان در آخر سیاست مدرسه را اینگونه بیان کردند که ما خواهان آنیم که طلاب را با سطح علمیه فوق العاده به پایه شش برسانیم .